Συνέχεια εξετάσεων για τους Ομογενείς, με Ιστορία Θεωρητικής και Φυσική Θετικής κατεύθυνσης Συνέχεια εξετάσεων για τους Ομογενείς, με Ιστορία Θεωρητικής και Φυσική Θετικής κατεύθυνσης 

Στην Ιστορία Θεωρητικής και τη Φυσική Θετικής κατεύθυνσης διαγωνίζονται σήμερα, οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 15.30

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από τηνέναρξη των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια μαθήματα από επιτροπή που θα λειτουργήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο.