Στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και τα Μαθηματικά διαγωνίζονται σήμερα οι ΟμογενείςΣτη Νεοελληνική Λογοτεχνία και τα Μαθηματικά διαγωνίζονται σήμερα οι Ομογενείς

Με τα μαθήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής και των Μαθηματικών Θετικής Κατεύθυνσης συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 15.30

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια μαθήματα από επιτροπή που θα λειτουργήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο.