Πρώτη μέρα εξετάσεων για τους «Έλληνες του Εξωτερικού»Πρώτη μέρα εξετάσεων για τους «Έλληνες του Εξωτερικού»

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας διαγωνίζονται σήμερα, πρώτη μέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 15.30

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν απότην έναρξη των εξετάσεων.

Το αυριανό πρόγραμμα: Νεοελληνική Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης, Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια μαθήματα από επιτροπή που θα λειτουργήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο.