«Κλείνει» για το κοινό, από 9 έως 21 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΚλείνει για το κοινό, από 9 έως 21 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, κατά την περίοδο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για τους ομογενείς, από 09 έως 21-09-2013, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δε θα δέχεται κοινό, παρά μόνο με ειδική άδεια της υπηρεσίας την οποία θα επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Επιπλέον, για το διάστημα αυτό, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.