Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2013-14: Δείτε τα ονόματαΑποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2013-14: Δείτε τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι αποσπάσεις Εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπάσθηκαν τη Δευτέρα 09.09.2013, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.