Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στον Δήμο ΚαρπενησίουΣχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στον Δήμο Καρπενησίου

Παράρτημα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στοn Δήμο Καρπενησίου δημιουργείται με απόφαση που υπέγραψε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ύστερα από σχετικό αίτημα των τοπικών φορέων.

Με αφορμή αυτό το θέμα ο υφυπουργός τόνισε: « Κάνουμε συστηματική προσπάθεια για να ανοίξουν και άλλα παραρτήματα ΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα και να προστεθούν σε αυτά που ήδη λειτουργούν. Ανταποκρινόμαστε θετικά σε όλα τα αιτήματα των τοπικών φορέων. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όσους ενήλικες ενδιαφέρονται να λάβουν εκπαίδευση και κατάρτιση στον τόπο διαμονής τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα λειτουργούν 58 ΣΔΕ, εκ των οποίων τα 8 σε σωφρονιστικά καταστήματα και 30 παραρτήματα.