Το Σχέδιο Νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως κατατέθηκε στη ΒουλήΤο Σχέδιο Νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

1. Νομοσχέδιο

2. Εκπαιδευτικό σύστημα (σχεδιάγραμμα)

3. Επαγγέλματα – Επίπεδα εκπαίδευσης