Συγκριτικοί πίνακες βάσεων 2012-2013Συγκριτικοί πίνακες βάσεων 2012-2013

Συνέχεια στατιστικών στοιχείων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2013.

Κατεβάστε τους συγκριτικούς πίνακες των βάσεων εισαγωγής 2013-2013:

Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90%

Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10%

Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛ(Α)

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας