Εξοπλίζονται μέσω ΕΣΠΑ τα ειδικά σχολεία της ΚαρδίτσαςΕξοπλίζονται μέσω ΕΣΠΑ τα ειδικά σχολεία της Καρδίτσας  μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Με νέο εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 159.652,16 ευρώ προμηθεύονται ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης της πόλης της Καρδίτσας, μετά την έγκριση για υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, που έδωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο : «προμήθεια εξοπλισμού Τ.Ε. 2ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου γυμνασιου, Τ.Ε. 7ου γυμνασιου, Τ.Ε. 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Τ.Ε. 7ου Δημοτικού Σχολείου και Τ.Ε. 6ου Δημοτικού Σχολείου». Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, με στόχο των εξοπλισμό όλων των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης της Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές στα σχολεία αυτά, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν το βασικό σκοπό τους, δηλαδή την επανένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προετοιμασία τους για την ισότιμη ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο. Ο εξοπλισμός αυτός καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες, ταυτόχρονα όμως βοηθά στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική, της αυτονομίας του κάθε ατόμου».

Η συγκεκριμένη έγκριση αφορά στην προμήθεια υπολογιστών , μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου εικόνας και διαδραστικών πινάκων (Πακέτο Α), εξοπλισμό γυμναστικής αθλοπαιδιών ψυχοκινητικής αγωγής (Πακέτο Δ), εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης (Πακέτο Ε), ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα (Πακέτο Ζ) καθώς και λοιπό εξοπλισμό (Πακέτο Η) για να εξοπλιστούν δύο ειδικά σχολεία και έξι τμήματα ένταξης με παιδαγωγικό υλικό και ειδικών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία τους.

Για την προμήθεια εξοπλισμού φυσιοθεραπείας (Πακέτο Γ) και εξοπλισμού εργαστηρίων κηπουρικής και εργαστηρίων μηχανολογίας – ηλεκτρολογίας (Πακέτο ΣΤ) ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε υπήρξε άγονος και αναμένεται άμεσα η επαναδημοπράτησή τους. Το ποσό των προς υπογραφή συμβάσεων είναι 117.738,86 ευρώ και μετά την παραπάνω έγκριση, ξεκινάνε από το Δήμο οι διαδικασίες για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο έργο έχουν ήδη δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί προμήθειες συνολικού ποσού 20.160,11 € που αφορούν την προμήθεια επίπλων.