Οι Βάσεις του 2013 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση2013: Οι Βάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις του 2013 για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιλέξτε download για να κατεβάσετε το αρχείο με τις βάσεις όλων των τμημάτων:

Λήψη αρχείου

 

Σημ.: Στην ιστοσελίδα του υπουργείου, results.minedu.gov.gr, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα.