Δωρεάν σίτιση για τους μαθητές του Δήμου ΘεσσαλονίκηςΔωρεάν σίτιση για τους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τη συνέχιση του προγράμματος σίτισης-παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης και για το σχολικό έτος 2013-2014, προϋπολογισμού δαπάνης 44.944,20 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα χθες, Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 15ης τακτικής συνεδρίασής του.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των καιρών και στις συνεχώς επιδεινούμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, συνεχίζει και στη φετινή χρονιά, όπως και στα δύο προηγούμενα χρόνια, να στηρίζει τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου που οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες σίτισης», ανέφερε σε δήλωσή της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Καλυψώ Γούλα προσθέτοντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε συνολική δαπάνη 44.944,2 ευρώ, (για το σκοπό αυτό θα διατεθεί πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ η οποία εντάσσεται στα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2013, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη ποσού 29.944,20€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2014) καθώς επίσης και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και παρέπεμψε την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή.