Προγράμματα μαθημάτων: Ημερήσιο Γυμνάσιο 2013 - 2014Προγράμματα μαθημάτων: Ημερήσιο Γυμνάσιο 2013 – 2014

Αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας & θρησκευμάτων το ωρολόγιο πρόγραμμα ων μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».

Κατεβάστε το έγγραφο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας