Διαδικασία χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών Διαδικασία χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών

Υπουργική απόφαση

Θέμα: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μειωμένο ωράριο

Κατεβάστε το έγγραφο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Πρόγραμμα διαύγεια

Άδεια χρήσης: Creative Commons