2014 Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη της Δ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου2014 Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη της Δ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.

Κατεβάστε την υπουργική απόφαση:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Πρόγραμμα διαύγεια

Άδεια χρήσης: Creative Commons