Πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό Δ.Ε. - κενές θέσεις προσωπικού Π.Ε.: Δείτε τους πίνακεςΠλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τον Αριθμό του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και τις κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε., το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προσδιορίζεται ως εξης:

Κατεβάστε την υπουργική απόφαση:

 

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Πρόγραμμα διαύγεια

Άδεια χρήσης: Creative Commons