Πανελλαδικές εξετάσεις 2014 – Α. Ο. Θ: Εξεταστέα – Διδακτέα ΎληΠανελλαδικές εξετάσεις 2014 – Α. Ο. Θ: Εξεταστέα – Διδακτέα Ύλη

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α., έκδοση 2013.

Κεφ. 1 : Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.

Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών.

Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.

Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.