Πανελλαδικές εξετάσεις 2014 – Λατινικά: Εξεταστέα – Διδακτέα ΎληΠανελλαδικές εξετάσεις 2014 – Λατινικά: Εξεταστέα – Διδακτέα Ύλη

Λατινικά

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη−Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013.

Κείμενα − Γραμματική − Συντακτικό

Τα κείμενα των ενοτήτων 21−50, εκτός των ενοτήτων 22, 26, 33, 35, 39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ’ όλες τις ενότητες (21−50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα−διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λατινικά» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη − Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013.