2014 Η εξεταστέα - διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου2014 Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.

Κατεβάστε το ΦΕΚ:

Λήψη αρχείου

 Υπουργική απόφαση:

Λήψη αρχείου

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο