Ποιοι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται από τη διαθεσιμότηταΠοιοι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013 ) εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα οι παρακάτω εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ανά περίπτωση.

Κατεβάστε το έγγραφο:

Λήψη αρχείου

 

 

Πηγή: Πρόγραμμα διαύγεια

Άδεια χρήσης: Creative Commons