Αρχαία Ελληνικά Α' και Β' Λυκείου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσειςΑρχαία Ελληνικά Α’ και Β’ Λυκείου: Δωρεάν βοηθήματα και Εκπαιδευτικό υλικό

Ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Α’ και Β’ Λυκείου . Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς συνδέσμους (links) που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία.

 

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό:

1. Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου 2. Αρχαία Ελληνικά Β’ Λυκείου 3. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής 4. Συντακτικό της Αρχαίας ελληνικής 5. Υποστηρικτικό υλικό