Το Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικώνΤο Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος αφορά στις μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατεβάστε το έγγραφο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας