Προκήρυξη 20 υποτροφιών από το ΙΚΥ: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίεςΠροκήρυξη θέσεων για 20 υποτροφίες από το ΙΚΥ: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις υποτροφιών. Ειδικότερα: 1) Δέκα (10) για Ομογενείς φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα: α) Ελληνικών Σπουδών (Φιλολογίας), β) Εξελικτικής Ψυχολογίας, γ) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής “Τίμιος Σταυρός” της Βοστώνης προκειμένου να διανύσουν μέρος των Πανεπιστημιακών τους σπουδών στην Ελλάδα στα αντίστοιχα Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και 2) Δέκα (10) για Έλληνες φοιτητές α) Φιλολογίας, β) Ψυχολογίας, γ) Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και δ) των Θεολογικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης προκειμένου να διανύσουν μέρος των σπουδών τους στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης ή στη Θεολογική Σχολή “Τίμιος Σταυρός” της Βοστώνης.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών