Αλλοδαποί - Αλλογενείς: Μηχανογραφικό και Ηλεκτρονική αίτηση 2013 Αλλοδαποί – Αλλογενείς: Μηχανογραφικό και Ηλεκτρονική αίτηση 2013 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από 16 μέχρι και 22 Ιουλίου 2013.

 

Κατεβάστε το δελτίο τύπου:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας