Συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες: Οδηγός για τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεωνΣυναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες: Οδηγός για τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων

Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας;

Κατεβάστε έναν χρηστικό οδηγό για τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Γ. Σ.