Καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 2013-14Καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων β/θμιας εκπαίδευσης για το 2013-14

Με απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, καταργούνται ή συγχωνεύονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος ΔΔΕ Φθιώτιδας