Απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίωνΑπόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2013-14

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2013-14