Ιστορία Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου: Κατεβάστε δωρεάν βοηθήματα και εκπαιδευτικό υλικόΙστορία Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου: Κατεβάστε δωρεάν βοηθήματα και εκπαιδευτικό υλικό

Ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς συνδέσμους (links) που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία.

 

 

 

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό:

Ψηφιακό βοήθημα 1 Ψηφιακό βοήθημα 2 ψηφιακό βοήθημα 3 

Ψηφιακό βοήθημα 4 Ψηφιακό βοήθημα 5

Βιβλίο εκπαιδευτικού Διαγώνισμα προσομοίωσης  συμβουλές για την εξέταση

Δείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό: Ιστορία Λυκείου