Εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού: Εξεταστέα ύλη 2013Εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού: Εξεταστέα ύλη 2013

Κατεβάστε σε ψηφιακό αρχείο (pdf) την ύλη των εξετάσεων 2013 Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Το συνημμένο αρχείο αποτελεί επεξεργασμένο τμήμα του εγγράφου οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας.

Κατεβάστε το αρχείο:

Λήψη αρχείου

 

 

Άδειες: Διανέμεται ελεύθερα