Έλληνες εξωτερικού, Αλλοδαποί - Αλλογενείς: Οδηγίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2013-2014

Έλληνες εξωτερικού, Αλλοδαποί – Αλλογενείς: Οδηγίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2013-2014

Θέμα: Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Αλλοδαπών-Αλλογενών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Κατεβάστε τις οδηγίες:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας