Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής μηχανογραφικού: Οδηγίες και παραδείγματαΗλεκτρονικό σύστημα υποβολής μηχανογραφικού: Οδηγίες και παραδείγματα

Σύντομες οδηγίες για τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και τα ειδικά μαθήματα. Παράδειγμα υπολογισμού μορίων.

Διατίθεται με άδεια Creative Commons (δείτε στο τέλος της ανάρτησης).

Κατεβάστε το αρχείο σε pdf:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου παιδείας