Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2013Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2013

ΘΕΜΑ: Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Σας διαβιβάζουμε το από 28/5/2013 Δελτίο Τύπου με το πρόγραμμα και τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων στα οποία θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ & Β’), που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις οποίες απαιτούνται τα μαθήματα αυτά και παρακαλούμε:

α) να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεών σας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων

β) να ανακοινωθεί άμεσα στους μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ με ευθύνη των Διευθυντών των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και με όποιον άλλο τρόπο κρίνεται προσφορότερος για την καλύτερη ενημέρωσή τους.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

 

Λήψη αρχείου

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας