Θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών - Προγραμματισμού 2013: Πανελλαδικές εξετάσεις2013 Θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών – Προγραμματισμού

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δείτε τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2013 στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών)» Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Κατεβάστε το αρχείο:

 

Λήψη αρχείου

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας