Γυμνάσιο: Χρήσιμες οδηγίες για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσειςΓυμνάσιο: Χρήσιμες οδηγίες για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις

Συμβουλές για καλά γραπτά στην  Α’, Β’, και Γ’ τάξη του Γυμνασίου από τη φιλόλογο Μαρία Αθανασίου.

Στη στήλη: «Χρήσιμες Οδηγίες – Γυμνάσιο» της κ. Μαρίας Αθανασίου θα βρείτε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για καλά γραπτά στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης, της Ιστορίας, και των Κ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

 

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό: «Χρήσιμες Οδηγίες – Γυμνάσιο»