Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για το θέμα Δ3 στα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ. Παιδείας» Εσπερινών ΛυκείωνΗ Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για το θέμα Δ3 στα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ. Παιδείας» Εσπερινών Λυκείων

Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ανακοινώνει ότι στο θέμα Δ3 του μαθήματος «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας» των Εσπερινών Λυκείων, στο οποίο εξετάστηκαν περίπου πεντακόσιοι υποψήφιοι, δόθηκε μία ασύμβατη υπόθεση, η οποία, ωστόσο, ουδόλως επηρεάζει την επίλυση του θέματος.

Η ΚΕΕ με οδηγία της προς τα Βαθμολογικά Κέντρα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ισότιμη και αντικειμενική βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων».