«Η φορολογία και οι δημόσιες δαπάνες: Β’ μέρος» του Γρηγόρη Σκάθαρου«Η φορολογία και οι δημόσιες δαπάνες: Β’μέρος»

Γράφει ο Γρηγόρης Σκάθαρος

Τις δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να τις διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες: Σε αυτές για αγαθά και υπηρεσίες – σχολεία, δρόμους, άμυνα κ.α. – και σε δημόσιες δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές, κοινωνική ασφάλιση και συντάξεις. Με τις μεταβιβαστικές πληρωμές μεταβιβάζεται αγοραστική δύναμη από τους καταναλωτές που πληρώνουν φόρους σε καταναλωτές που τις εισπράττουν. Ένας λόγος που επιδιώκεται η μείωση των δημοσίων δαπανών είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για μείωση των φόρων.

Μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες την τελευταία τριετία είναι και αυτή: η κατακόρυφη μείωση των δημοσίων δαπανών δε συνοδεύτηκε από ανάλογη μείωση των φόρων, αλλά αντιθέτως οι φόροι αυξήθηκαν. Τι συνέβη; Απλώς, τα παραπάνω χρήματα από την είσπραξη των φόρων οι κυβερνήσεις άρχισαν να τα κατευθύνουν σε άλλους τομείς όπως η αποπληρωμή προηγούμενων δανείων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της κοινωνικής έκρηξης των τελευταίων ετών° ο πολίτης δεν βλέπει πια την άμεση ανταπόδοση του φόρου που κατέβαλε στην προσωπική του ζωή.

Ονομάζουμε προοδευτικό φορολογικό σύστημα το σύστημα στο οποίο ο μέσος φορολογικός συντελεστής ( το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος που παίρνει το δημόσιο με την φορολογία) ανεβαίνει με την άνοδο του εισοδήματος. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιεί αυτό το φορολογικό σύστημα. Η κυβέρνηση φορολογεί ποσοστιαία περισσότερο τους πλούσιους από τους φτωχούς. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να ανακατανέμει τον πλούτο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις σε άτομα με χαμηλότερο εισόδημα να πλουτίσουν με τη σειρά τους. Αντιστρόφως, προοδευτικό φορολογικό σύστημα είναι εκείνο στο οποίο ο μέσος φορολογικός συντελεστής πέφτει με την άνοδο του εισοδήματος. Οι ΗΠΑ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό. Ο σκοπός αυτού του τρόπο φορολογίας είναι να ωθήσει τα άτομα να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στο να δημιουργήσουν πλούτο αφού το όφελος θα διαχυθεί σε όλη την κοινωνία μέσω τις μείωσης της ανεργίας , της αύξησης της παραγωγής, την εισροή συναλλάγματος κ.α. Με αυτό το φορολογικό σύστημα αποφεύγονται και τα φαινόμενα προσπάθειας απόκρυψης εσόδων αφού τα παραπάνω έσοδα θα φορολογηθούν λιγότερο.

Σε επόμενο σημείωμά μας θα δούμε καλύτερα τα δύο αυτά φορολογικά συστήματα καθώς και τον ρόλο του δημοσίου τομέα στην αγορά.

Δείτε επίσης: «Η φορολογία και οι δημόσιες δαπάνες Α’μέρος»

 

Τα άρθρα του κ. Γρηγόρη Σκάθαρου διατίθενται, πλην ειδικής αναφοράς, με άδεια Creative Commons (Αναφορά δημιουργού-ιστοχώρου δημοσίευσης-άδειας διανομής, παροχή ενεργού συνδέσμου στο αρχικό άρθρο, μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα). Δείτε περισσότερα άρθρα του κ. Γρηγόρη Σκάθαρου στη στήλη μας: «Μαθήματα Οικονομίας…» του Γρηγόρη Σκάθαρου.

 

Ο Γρηγόρης Σκάθαρος

Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.