Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσειςΝεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσεις

Το schooltime.gr προσφέρει στους επισκέπτες του ένα ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς συνδέσμους (links) που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία.

 

 

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό:

1. Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου

2. Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου

3. Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου

4. Γραμματική – Συντακτικό

5. Υποστηρικτικό υλικό

6. Χρήσιμες οδηγίες – Γυμνάσιο