Γυμνάσια ημερήσια και εσπερινά: Πρόγραμμα εξετάσεων 2012 - 20132012 – 13 Γυμνάσια ημερήσια και εσπερινά: Πρόγραμμα εξετάσεων

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2013 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013.