Έκφραση - Έκθεση Α’ και Β’ Λυκείου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσειςΈκφραση – Έκθεση Α’ και Β’ Λυκείου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσεις

Το schooltime.gr προσφέρει στους επισκέπτες του ένα ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα «Έκφραση – Έκθεση»  Α’ και Β’ Λυκείου . Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς συνδέσμους (links) που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία.

 

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό:

1.  Έκφραση – Έκθεση Α’ Λυκείου

2.  Έκφραση – Έκθεση Β’ Λυκείου

3. Γραμματική – Συντακτικό της  Νεοελληνικής

4. Σχεδιαγράμματα θεμάτων

5. Υποστηρικτικό υλικό