Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσειςΑρχαία Ελληνικά Γυμνασίου: Εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσεις

Το schooltime.gr προσφέρει στους επισκέπτες του ένα ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς συνδέσμους (links) που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία.

 

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό:

1. Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου

2. Αρχαία Ελληνικά Β’ Γυμνασίου

3. Αρχαία Ελληνικά Γ’ Γυμνασίου

4. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής

5. Συντακτικό της Αρχαίας ελληνικής

6. Υποστηρικτικό υλικό

7. Χρήσιμες οδηγίες – Γυμνάσιο