Διευκρινίσεις σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Δελτίο τύπουΔιευκρινίσεις σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Δελτίο τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνεται:

Οι υποψήφιοι ημεδαποί ή αλλοδαποί μαθητές δύνανται απρόσκοπτα να προσέλθουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προσκομίζοντας μόνο το Δελτίο Εξεταζομένου, που έχουν παραλάβει από τα Λύκειά τους.

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας