«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη. Δωρεάν e-book με ελεύθερη διανομή«Βάτραχοι»

Αριστοφάνης

(Δωρεάν e-book με ελεύθερη διανομή)

Οι Βάτραχοι είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που διδάχτηκε πρώτη φορά στα Λήναια το 405 π.Χ., κερδίζοντας τα “Πρωτεία”. Η υπόθεσή της περιστρέφεται γύρω από έναν ποιητικό διαγωνισμό που οργανώνει στον κάτω κόσμο ο Διόνυσος ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη.

«Η παρούσα κωμωδία έχει κυρίως φιλολογικόν χαρακτήρα, αποτελούσα είδος συγκριτικής μεταξύ του Αισχυλείου θεάτρου και του Ευριπιδείου, και κατακρίνουσα την μετά τους μεγάλους τραγικούς επελθούσαν κατάπτωσιν της υψηλής θεατρικής παραγωγής εν Αθήναις. Ως εμφαίνεται εκ του συμπεράσματος του όλου έργου, ο Αριστοφάνης προκρίνει τον Αισχύλον, του οποίου κηρύττει και την αθανασίαν. Εις το έργον τούτο σατυρίζει ωσαύτως ο ποιητής τας περί του Άδου δοξασίας, την εμμονήν εις το θρησκευτικόν γράμμα και παρερμηνείαν του πνεύματος και του ηθικού συμβολισμού των μυστηρίων και εορτών, τας καταχρήσεις των στρατηγών και λοιπών αρχόντων, την εξίσωσιν των ατίμων προς τους εντίμους και εν γένει πάσαν πολιτειακήν διαφθοράν, κατά το σύνηθες αυτώ…»

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf: «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη

Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν.

Κατεβάστε δωρεάν τη νέα έκδοση του βιβλίου (Ιανουάριος 2018): 

Αριστοφάνης, «Βάτραχοι/Πρωτότυπο κείμενο» δωρεάν e-book, Εκδόσεις schooltime.gr

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στην ομάδα μας schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Αριστοφάνης, «Βάτραχοι/Πρωτότυπο κείμενο» δωρεάν e-book, Εκδόσεις schooltime.gr