Στρατιωτικές Σχολές 2013 - 2014: Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών Στρατιωτικές Σχολές 2013 – 2014: Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Σχετ.:

1) Η με αριθμ. πρωτ. Φ.337.1/42/250453/Σ.1197/02-04-2013 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ ΒΕΑ16-Ξ3Μ).

2) Η με αριθμ. πρωτ. Φ251/46676/Β6/05-04-2013 εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΠΑ (ΑΔΑ: ΒΕΑΗ9-Θ89)

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 23 Απριλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2013‐2014 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

 Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας