Πανελλαδικές 2013: Διαδικασίες για τους υποψηφίους, Συνημμένα όλα τα έγγραφαΠανελλαδικές 2013: Διαδικασίες για τους υποψηφίους, συνημμένα όλα τα έγγραφα

Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και

Β. Υπαγωγή των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 – Διαδικασία και δικαιολογητικά.

Γ. Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2013 Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013 που θα καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο είτε με τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ (90% και 10%) είτε με τα ΕΠΑΛ Α΄, πρέπει από 16-4-2013 ως 26-4-2013 να προσέλθουν στο Λύκειο τους [σε αυτό που υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση (90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) ή που θα υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο (10%)] για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας password (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄) .

Την ίδια περίοδο όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (και των ειδικών περιπτώσεων υποψηφίων εκκλησιαστικών λυκείων και Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) προσκομίζουν στο ίδιο Λύκειό τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω, για έλεγχο και αποκτούν και αυτοί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας password (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

Επίσης, μόνο όσοι συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 (είτε με τα ΓΕΛ είτε με τα ΕΠΑΛ), πρέπει ως 26-4-2013 να αποκτήσουν από το Λύκειό τους το Δελτίο Εξεταζομένου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄). Αυτό δηλαδή δεν αφορά τους αποφοίτους-υποψηφίους με το 10%. Θα ήταν χρήσιμο για τη διαδικασία, να προηγηθεί η χορήγηση του δελτίου εξεταζομένου πριν τη χορήγηση κωδικού ασφαλείας.

Μετά τις ανωτέρω διαδικασίες και το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των εμπλεκομένων στο ΚΕΦ. Δ Πρόσβαση Ενηλίκων Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Εκπαίδευση.

Κατεβάστε την εγκύκλιο: Λήψη

Τα συνημμένα αρχεία της εγκυκλίου: Λήψη

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΙΙ Α

Κενό Υπόδειγμα Δελτίου Εξεταζομένου Γενικού Λυκείου 2013

Υπόδειγμα δελτίου εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2013

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας