«Ιστορία (Γυμνάσιο), γράφω καλά στο διαγώνισμα» της Μαρίας Αθανασίου

«Ιστορία (Γυμνάσιο), γράφω καλά στο διαγώνισμα»

Της Μαρίας Αθανασίου

Πριν πάω να γράψω το διαγώνισμα, πρέπει να έχω κάνει τα εξής βήματα :

1. Να έχω διαβάσει την ενότητα / τις ενότητες προς εξέταση και να την/τις έχω κατανοήσει (όχι παπαγαλία, γιατί δε θα ξέρω τι να γράψω).

2. Να μπορώ να απαντώ σε διαφόρων τύπων ερωτήσεις (ορισμούς, αντιστοιχίσεις, σωστό-λάθος, συμπλήρωσης κενών, σύντομης ανάπτυξης, σχολιασμού).

3. Να ξέρω να απαντώ στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.

4. Να είμαι σε θέση να σχολιάζω τα παραθέματα και τις εικόνες του βιβλίου.

Όταν γράφω το διαγώνισμα, είμαι συγκεντρωμένος/η στο γραπτό μου, διαβάζω καλά τις εκφωνήσεις και απαντώ μόνο σε ό,τι μου ζητείται. Δεν αφήνω κανένα ερώτημα αναπάντητο και στο τέλος ξαναελέγχω το γραπτό μου. Προσέχω αυτό που γράφω να είναι κατανοητό στους άλλους και να βγάζει νόημα!Εύκολο διαγώνισμα, αφού επιλέγω τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσω.Καλή επιτυχία!!!

οδηγίες για την αξιολόγηση του μαθήματος

Υπενθύμιση: Η δομή του διαγωνίσματος μπορεί να είναι λίγο διαφορετική σύμφωνα με τη βούληση του καθηγητή.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως ακολούθως: 
Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β.

Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις.

Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. 

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4 Χ 5=20)

Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λ.π.). 

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα. 

Στη Γ` τάξη Γυμνασίου μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κ.λ.π. 

Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους/στις μαθητές/τριες φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να  προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.

Δείτε ακόμη: «Χρήσιμες Οδηγίες – Γυμνάσιο» της Μαρίας Αθανασίου

 Μαρία Αθανασίου*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων