«Γράφω σωστά παραγράφους (Γυμνάσιο-Νεοελληνική Γλώσσα)»«Γράφω σωστά παραγράφους (Γυμνάσιο: Νεοελληνική Γλώσσα)»

Της Μαρίας Αθανασίου

Η παράγραφος αποτελείται από 3 μέρη: τη θεματική πρόταση, η οποία είναι η πρώτη πρόταση / περίοδος λόγου της παραγράφου, τα σχόλια / τις λεπτομέρειες και την κατακλείδα, η οποία είναι η τελευταία πρόταση / περίοδος λόγου και μπορεί να απουσιάζει.

• Περιεχόμενο

Η θεματική πρόταση εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα της παραγράφου.

Τα σχόλια / λεπτομέρειες αναπτύσσουν το θέμα (μπορεί να είναι επιχειρήματα, παραδείγματα, σκέψεις, μία περιγραφή κλπ.)

Η κατακλείδα είναι το συμπέρασμα όσων έχω γράψει.

• Συνοχή

Για να συνδέονται οι προτάσεις / περίοδοι λόγου μεταξύ τους, χρησιμοποιώ συνδετικές λέξεις, όπως : Αρχικά, Επίσης, Επιπλέον, όμως, Ωστόσο, Επομένως, Άρα, λοιπόν, Τέλος.

Tip για το διαδικτυακό μου μαθητή: δεν ξεχνώ να διαβάζω ό,τι γράφω τουλάχιστον 1 φορά, για να διορθώσω τυχόν ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη!!!

 

 

Η Μαρία Αθανασίου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Πραγματοποίησε το όνειρό της σπουδάζοντας κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Πνεύμα ανήσυχο διαρκώς ψάχνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επιστήμη της. Επιθυμία της είναι να αγαπήσουν τα παιδιά τα φιλολογικά μαθήματα, που μερικές φορές φαίνονται τόσο βαρετά, και ν’ αναδείξει τους μικρούς θησαυρούς της γλώσσας και της λογοτεχνίας μας.