«Γράφω σωστά εκθέσεις (Γυμνάσιο)» της Μαρίας Αθανασίου«Γράφω σωστά εκθέσεις (Γυμνάσιο)»

Της Μαρίας Αθανασίου

Η έκθεση αποτελείται από 3 μέρη :

α) τον πρόλογο

β) το κύριο μέρος

γ) τον επίλογο

Η διαδικασία, που ακολουθώ, όταν γράφω μία έκθεση, είναι η εξής :

1. Διαβάζω προσεκτικά το θέμα και εντοπίζω τις λέξεις – κλειδιά.

2. Στον πρόλογο, που συνήθως έχει έκταση 2-4 σειρές, κάνω μία σύντομη και γενική εισαγωγή στο θέμα.

3. Στο κύριο μέρος διατυπώνω τις σκέψεις μου συνήθως σε 2 παραγράφους, που έχουν έκταση 10-15 σειρέςΠροσέχω να είναι ισομερείς π.χ. θεωρείται λάθος η 1η παράγραφος να είναι 5 σειρές και η 2η παράγραφος 12 σειρές. Επίσης, χρησιμοποιώ συνδετικές λέξεις, για να ενώσω τις περιόδους λόγου και τα νοήματα.

4. Στον επίλογο, που έχει έκταση 2-4 σειρές, γράφω το συμπέρασμα, τις σκέψεις ή τα συναισθήματά μου.

Η έκθεση βαθμολογείται ως εξής :                         

Περιεχόμενο : 5 μονάδες

Δομή      (οργάνωση λόγου)        : 2 μονάδες

Έκφραση (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη, καταλληλότητα ύφους)      : 3 μονάδες

Υπενθύμιση για τους διαδικτυακούς μαθητές μου : Πάντα ό, τι γράφω το διαβάζω άλλη 1 φορά, για να διορθώσω τυχόν ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη, για να δω αν έχω απαντήσει σε αυτό που μου ζητά το θέμα, αν το έχω αναπτύξει πλήρως και αν το ύφος είναι κατάλληλο!!!!!!!

Υ.Γ. Ο καταμερισμός των μονάδων για τη βαθμολόγηση της έκθεσης είναι από τις “Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο”, σελ. 165, ΟΕΔΒ, (σχολικό έτος 2004-2005)

 Μαρία Αθανασίου*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων