Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2013Ενδοσχολικό απολυτήριο 2013

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

(Υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα στο ΓΕΛ φοίτησης από όσους µαθητές της Γ΄ Ηµερησίων ΓΕΛ επιθυµούν να µην συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013 και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους µόνο µε ενδοσχολικές εξετάσεις)

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf:

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας