Παρουσίαση του σχεδίου «Αθηνά» από το Υπουργείο ΠαιδείαςΣχέδιο  «Αθηνά»

Παρουσίαση από το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασε το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης σε power point:

 

Λήψη Αρχείου

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας