«Πρωταγόρας» Πλάτων, σε μετάφραση του Αριστείδη Χαροκόπου. Ψηφιακό βιβλίο (e-book) με ελεύθερη διανομή«Πρωταγόρας», Πλάτων

Μετάφραση: Αριστείδης Χαροκόπος

Εκδόσεις Φέξη

«…Ο Πρωταγόρας, διάλογος του Πλάτωνος, ειρωνικός αλλά και βαθύς, συνεγράφη επί σκοπώ να τέρψη άμα και να φωτίση αναπαριστών τα ήθη και το πνεύμα των σοφιστών εν αυτή τη πράξει και υποβάλλων αυτά υπό τον έλεγχον αυστηράς κριτικής…»

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf:

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν.