Ιστορία Γ' Λυκείου, βιβλίο εκπαιδευτικού, θεωρητική κατεύθυνσηΒιβλίο εκπαιδευτικού, Ιστορία Γ’ Λυκείου

Θεωρητική κατεύθυνση

Το βιβλίο Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» έρχεται να συμπληρώσει το αντίστοιχο της Γενικής Παιδείας με τέσσερα σημαντικά θέματα, που αναφέρονται στην οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία και τη διπλωματία. Πρόκειται για τη μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση, για τη δημιουργία και διαμόρφωση των πολιτικών κομμάτων, για το προσφυγικό ζήτημα και το κρητικό ζήτημα. Τα τέσσερα αυτά θέματα εντάσσονται χρονικά στην περίοδο των δύο τελευταίων αιώνων της ιστορίας μας και συνδέονται άμεσα και έμμεσα μεταξύ τους.

Κατεβάστε το βιβλίο (Μέγεθος αρχείου 30.96mb): 

Λήψη Αρχείου

 

Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας